Hem Produkter GIS & IT tjänster Projekt Om oss
 
 

Produkter

Klimatneutralisera din verksamhet och klimatsäkra dina beslut med stöd av GIS & BI

Att klimatneutralisera din verksamhet och klimatsäkra dina beslut med stöd av GIS & Business Intelligence, leder till minskad klimatpåverkan, effektiv riskhantering, kostnadsbesparingar och verksamhetsutveckling.

ARGOMENTO har modellerat och vidareutvecklar löpande ett ramverk som hjälper din organisation att se över alla aktiviteter och visualisera analysresultat från beräkningsmodeller med hjälp av GIS-teknik och Business Intelligence (BI). På detta sätt skapas transparens inom organisationen, underlättas dialogen mellan olika avdelningar och enheter samt identifieras konkreta åtgärdspunkter och förändringsalternativ som bidrar till en klimatneutral verksamhet.

Ramverket består av flera moduler för specifika ändamål och kan också användas för att identifiera, minimera och hantera risker vid klimatförändringar, ta fram underlag för klimatanpassningsåtgärder samt stödja arbetet med regional och hållbar utveckling.

Vill du veta mer? Kontakta oss på info@argomento.se och berätta vad som intresserar dig, så skickar vi mer information eller tar en personlig kontakt om du föredrar det.

 

Mer om vårt erbjudande:

  Effektiv kravhantering  
  Verksamhetsutveckling, förändringsarbete och innovationsledning  
  Test och kvalitetssäkring  
  Klimatneutral verksamhet  
     

 

 

 

 
 
    © 2010 Argomento GIS & IT AB. All Rights Reserved.   info@argomento.se