Hem Produkter GIS & IT tjänster Projekt Om oss
 
 

Om ARGOMENTO GIS & IT AB

ARGOMENTO bedriver konsultverksamhet med fokus på att hjälpa våra kunder att styra kravprocesser samt att utveckla e-tjänster som på ett effektivt och innovativt sätt kombinerar GIS teknik & IT. Genom att förena GIS med Business Intelligence (BI) kan vi hjälpa både offentlig sektor och företag att förbättra sina informationsflöden såväl internt som externt. 

Decenniers erfarenhet

ARGOMENTO bildades så sent som hösten 2009 men trots att bolaget är så ungt, finns det många decenniers yrkeserfarenhet inom GIS, IT och affärsutveckling.

ARGOMENTO förenar specialister och seniorkonsulter med erfarenhet från den offentliga och den privata sektorn. Under många år har våra konsulter utvecklat portaler, webbplatser och verksamhetssystem för kommuner och myndigheter samt affärssystem för betalningsbranschen, mobila tjänster och försäkringsbranschen.

När det gäller affärsutvecklingen drivs arbetet av seniorentreprenörer, innovatörer och "faddrar" till ett flertal IT-projekt och tjänstekoncept, som blivit marknadsledande i Sverige och annorstädes. För att ge en uppfattning om genomslagskraften i tidigare framtagna IT-koncept, kan nämnas att praktiskt taget alla svenskar någon gång kommit i kontakt med dessa och att de tillsammans har skapat flera tusen manårs arbete under åren. Sedan har vi en helt unik kompetens inom GIS och kravstyrd systemutveckling och kvalitetssäkring. Vi har bl.a. utvecklat egna metoder för kopplingen GIS och IT samt Business Intelligence på ett innovativt sätt. Vi har resurser och specialistkompetenser, så att vi har kapacitet att redan nu hantera även större projekt för våra kunder. 

 

Resan framåt

ARGOMENTO kommer att fortsätta den pågående utvecklingen av unika verktyg, plattformar och portaler som beskrivs på vår webbplats. Detta görs bl.a. för att möta de ökade kraven på effektiv elektronisk lagring och interoperabilitet av rumsliga data som INSPIRE-direktivet ställer, samt erbjuda kloka kopplingar mellan verksamhetsdata, klimatdata och olika teman.

Med dessa produkter och tjänster från ARGOMENTO, kommer kommuner, myndigheter, övrig offentlig sektor och företag att få klimatsäkrare beslutsunderlag, kunna agera klimatneutralt samt utveckla och presentera önskade scenarier för olika delar av sina verksamheter.

För att nå de uppsatta målen kommer ARGOMENTO att expandera dels med egen personal och dels genom fler samarbeten med expertföretag både inom och utom Sverige. Detta kommer att bli en spännande och givande resa och vi ber er: Följ med oss på resan! 

Kontakt

Kontakta gärna oss, för mer detaljerad information om våra produkter och tjänster, på 08-33 46 00 och info@argomento.se 

ARGOMENTO GIS & IT AB
Dalagatan 52
113 24 Stockholm
 
 
    © 2010 Argomento GIS & IT AB. All Rights Reserved.   info@argomento.se