Hem Produkter GIS & IT tjänster Projekt Om oss
 
 

Konsulttjänster inom GIS & IT

Genom att förena GIS teknik & IT kan vi hjälpa både offentlig sektor och företag att förbättra sina informationsflöden såväl internt som externt.

GIS är ett utmärkt kommunikationsverktyg som stärker analysen, argumentationen och dialogen mellan olika verksamhetsområden. Med visualiserat underlag fattar din organisation välgrundade beslut. GIS hjälper också att optimera verksamheten och logistiken i aktiviteterna samt att förnya processerna.

ARGOMENTO bedriver verksamhet inom:

  • Projektledning, teknisk projektledning.

  • Kravhantering och processledning.

  • Systemutveckling inom GIS, Business Intelligence, e-handel och Internet (portaler, webbplatser och e-tjänster).

  • Verksamhetsmodellering. Databasdesign och datamodellering.

  • Test & Kvalitetssäkring.

  • Omvärlds- och framtidsanalys, omvärldsbevakning. Webbanalys och statistiska analyser.

  • Verksamhetsutveckling, förändringsarbete och ledning av innovationsprocesser.

  • Strategisk analys och Operations strategy.

ARGOMENTO har egna resurser för managementkonsulttjänster och systemutveckling. I samarbete med partners kan vi också utveckla webbapplikationer, portaler och GIS-relaterade produkter. De metoder, verktyg och arbetsätt som används, säkrar att slutresultatet alltid uppfyller uppdragsgivarens krav.

Vill du veta mer? Kontakta oss på info@argomento.se och berätta vad som intresserar dig, så skickar vi mer information eller tar en personlig kontakt om du föredrar det.

 

Mer om vårt erbjudande:

  Effektiv kravhantering  
  Verksamhetsutveckling, förändringsarbete och innovationsledning  
  Test och kvalitetssäkring  
  Klimatneutral verksamhet  
     

 

Argomento - Process

 

 

 
 
    © 2010 Argomento GIS & IT AB. All Rights Reserved.   info@argomento.se