Hem Produkter GIS & IT tjänster Projekt Om oss
 
 

Test och kvalitetssäkring av GIS/IT system och tjänster

Hur ofta försöker du använda ett GIS/IT system eller tjänst för att klara av konkreta arbetsuppgifter och på detta sätt uppnå specifika verksamhetsmål men detta går inte att utföra på ett tillfredsställande sätt? Du får inte fram den information du behöver. Det tar längre tid att anpassa eller bearbeta underlaget än den du egentligen disponerar. Datakvalitet och tillförlitligheten kan ifrågasättas.

Hur ofta undrar du om GIS/IT systemet eller tjänsten, skapar egentligen någon nytta för verksamheten och dina arbetskollegor? Eller sitter du med att gå igenom ett nytt GIS/IT system eller tjänst men leverablerna stämmer inte alls överens med de verkliga verksamhetskraven? Kopplingar till andra interna datakällor/system/tjänster fungerar inte, eller du kan inte ta emot/öppna vissa filer.

För att få till användbara GIS/IT system med adekvat information som effektivt samverkar med andra verksamhetssystem, behövs det en framgångsrik kravprocess, men samtidigt står testprocessen för minst en tredjedel del av jobbet. Testarbetet begränsas eller glöms ofta bort i projektplaneringen och det lämnas inte tillräckliga resurser och tid i projektbudgeten. Testningen blir en överraskning, när systemet ska i drift. Då saknas resurser, tid och oftast de som var med om att specificera GIS/IT system är inte längre tillgängliga när systemet ska acceptanstestas och slutlevereras.

Men testarbetet kan inledas redan när kravprocessen är igång. Det behövs inte vänta på att alla krav är fastställda och dokumenterade samt att alla användningsfall är framtagna. Redan vid det stadium när verksamhetsbehov och funktionella krav börjar specificeras är det möjligt att ta fram testfall och planera testprocessen. Då kan man fortfarande disponera projektresurserna, verksamhetskompetensen och detta arbete minimerar risker i systemutvecklingsarbetet, reducerar utvecklingskostnaderna och hjälper till att säkra leveransen. Att driva en strukturerad och standardiserad testprocess anpassad efter din organisation leder till framgångsrika GIS/IT investeringar och detta kan ARGOMENTO hjälpa till med.

Några av de konsulttjänster som vi erbjuder är att strukturera informationen, kvalitetssäkra den samt hjälpa till att bedöma vilka funktioner och dataset som är relevanta och skapar verksamhetsnytta. Samtidigt som vi stödjer din kravprocess kan vi hjälpa dig att få fram ett strukturerat arbetssätt för testverksamheten. Vi har effektiva verktyg och metoder för att organisera, planera, förbereda, genomföra, dokumentera, rapportera och avsluta testarbetet. Vi stödjer också arbetet med tillämpning av befintliga standarder för geodatahantering. På detta sätt kvalitetssäkrar du inte bara geodatatjänsternas funktionalitet utan också informationen. Vår fokus ligger i att hjälpa dig att ta fram GIS/IT system och tjänster som uppfyller dina verksamhetskrav på användbarhet och interoperabilitet samt skapar verksamhetsnytta.

 
ARGOMENTO hjälper dig att:
 • Använda tekniker för att prioritera krav inför testarbetet
 • Förena testprocessen med kravprocessen (kravnedbrytning, verifiering, validering, spårbarhet)
 • Skapa testpolicy och teststrategi
 • Definiera och organisera testprocess och skriva en testplan
 • Få stöd av lämpliga standarder och införa testverktyg i din organisation
 • Leda testarbetet oberoende av metod för systemutveckling (RUP, Agila)
 • Hantera olika testnivåer (komponent, integration, system, acceptans)
 • Identifiera positiva och negativa testfall
 • Genomföra återtest och regressionstest
 • Mäta organisationens testmognad
 • Använda teststatistik som underlag till beslut
Några konkreta aktiviteter:
 • Testledning (organisation, configuration management (CM), testdokumentation, tidsplanering och estimering, prioritering vid testning, presentation och styrning]
 • Testgenomförande (dokumentstruktur, teststrategi, testplanering, testgenomförande, testmiljö, testprotokoll, testrapport, slutrapport, överlämning till förvaltning)
 • Mätning av testresultat (felrapportering, testfallstäckning, kravtäckning)
 
Use Case - Test Case
 
 
    © 2010 Argomento GIS & IT AB. All Rights Reserved.   info@argomento.se