Hem Produkter GIS & IT tjänster Projekt Om oss
 
 

Klimatneutral verksamhet

Att klimatneutralisera din verksamhet och klimatsäkra dina beslut med stöd av GIS & Business Intelligence leder till minskad klimatpåverkan, effektiv riskhantering, kostnadsbesparingar och verksamhetsutveckling.

Syftet är att inventera, minska och kompensera för utsläpp från den löpande verksamheten men också att ändra beteendet, se över verksamhetsprocesserna, förbättra de samt investera i förnybara energikällor och energieffektiviseringsteknik där det blir lämpligt.

ARGOMENTO har utvecklat ett ramverk som hjälper din organisation att se över alla aktiviteter och visualisera analysresultat från beräkningsmodeller med hjälp av GIS-teknik och Business Intelligence (BI). På detta sätt skapas transparens inom organisationen, underlättas dialogen mellan olika avdelningar och enheter samt identifieras konkreta åtgärdspunkter och förändringsalternativ som bidrar till en klimatneutral verksamhet.

Vi tillsammans med samarbetande specialister hjälper dig att steg för steg:

  • Inventera växthus­gasutsläppen. Identifiera alla utsläpp som verksamheten orsakar (direkta och indirekta utsläppskällor).

  • Reducera utsläppen. Reducera det som kan reduceras eller ersättas med miljövänlig teknik (flyg- och bilresor, mm).

  • Kompensera. Att kompensera är ett bra sätt att få bort utsläpp när din organisation har reducerat så mycket som det har gått. Kom ihåg att köpa riktiga utsläppsrätter som gör nytta..

  • Förvalta klimatneutraliseringen. Inventera, reducera, prioritera, kompensera, följ utvecklingen och investera i ny hållbar teknik.

 

 

Mer om vårt erbjudande:

  Effektiv kravhantering  
  Verksamhetsutveckling, förändringsarbete och innovationsledning  
  Test och kvalitetssäkring  
  Klimatneutral verksamhet  
     

 

 

 

 
 
    © 2010 Argomento GIS & IT AB. All Rights Reserved.   info@argomento.se