Hem Produkter GIS & IT tjänster Projekt Om oss
 
 

Välkommen till ARGOMENTO

ARGOMENTO GIS & IT AB bidrar till att verksamhetsinformationen får nya värden och hjälper att kvalitetssäkra och förbättra informationsflödet inom och mellan organisationer. Vi är ett företag med erfarna managementkonsulter, specialiserade inom verksamhetsutveckling och förändringsarbete inom offentlig sektor och större företag.

Visualisering av relevanta argument och underlag
Med egna resurser och samarbetande specialister erbjuder vi produkter och tjänster som kan hjälpa kommuner, myndigheter och företag att ta fram och visualisera relevanta argument och beslutsunderlag för specifika verksamhetsområden. Vi kan metodiskt och praktiskt stödja din organisation med kravhantering, design, utveckling och testning av innovativa e-tjänster som förenar GIS-teknik och IT.

Utveckling av geodatatjänster
Den Nationella Geodatastrategin, EG-direktivet INSPIRE och Geodataprojektet skapar nya möjligheter och ökad samverkan för myndigheter och kommuner. Vi hjälper innehållsansvariga aktörer med design och utveckling av nya geodatatjänster samt förbättring av tjänsteprocesser för att effektivt lyckas med de nya kraven samtidigt som anpassningsarbetet bidrar till ökad medborgar- och verksamhetsnytta.

Unikt arbetssätt
Vår styrka ligger i ett unikt arbetssätt kombinerat med en snabb och effektiv anpassning till de faktiska verksamhetsbehoven och förändringar i omvärlden. Därför kan vi erbjuda metodiskt stöd med rätt kompetens under hela förändringsprocessen samtidigt som vi tar tillvara tidigare investeringar och ansamlad kunskap inom din organisation.
 

 
Effektiv kravhantering   Effektiv kravhantering
Vi hjälper dig metodiskt att framgångsrikt hantera den mänskliga processen när det gäller att identifiera och fastställa användarkrav för utveckling av GIS & IT-tjänster. Läs mer >>
 
 
  Verksamhetsutveckling och förändringsarbete
För att få till innovation i verksamhetsprocesserna krävs det framgångsrik förändringsledning. Förnya verksamheten inom GIS & IT med vårt stöd. Läs mer >>
  Verksamhetsutveckling och förändringsarbete
 
  Test och kvalitetssäkring
Testprocessen är lika viktig som kravprocessen. Med ett effektivt och standardiserat arbetsätt hjälper vi dig att garantera användbarheten och datakvalitet i dina GIS & IT-tjänster. Läs mer >>
  Test och kvalitetssäkring
 
Klimatneutral verksamhet   Klimatneutral verksamhet
Att klimatneutralisera din verksamhet och klimatsäkra dina beslut med stöd av GIS & BI, leder till minskad klimatpåverkan, kostnadsbesparingar och verksamhetsutveckling. Läs mer >>
 
 
 
    © 2010 Argomento GIS & IT AB. All Rights Reserved.   info@argomento.se